Sultan

SULTAN Universal təmizlik vasitəsi 4 lt

 • Sanitar sahələrdə suya və turşuya dayanıqlı bütün səthlərdəki çətin təmizlənən
  kirləri, mətbəxlərdə və qida istehsal edən müəssisələrdə iş sahələrini yanmış,
  yapışmış vəya qatı yağlı kirləri gündəlik olaraq təmizləmək üçün istifadə olunan
  köpüklü qələvi təmizləyicidir
 • İstehsalat avadanlıqlarını, döşəmələri və şaquli səthləri təmizləmək üçün istifadə
  olunur
 • İstifadə olunan səthlər asanlıqla və tamamilə durulana bilər